Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Πράσινη Οικονομία, Μέρος Ι


Το βιβλίο της Molly Scott Cato έχει υπότιτλο "Μια εισαγωγή στη θεωρία, την πολιτική και την πρακτική" και είναι πραγματικά αυτό που θέλει να είναι: παρουσιάζει συνοπτικά τα πολλά και ποικίλα θέματα της Πράσινης Οικονομίας, επιχειρώντας να καλύψει όλες τις οπτικές και τις προσεγγίσεις. Το σίγουρο είναι ότι εμπνέει τόσο για συζητήσεις όσο και για δράσεις!

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι βασικές ιδέες και το ιστορικό  πλαίσιο που οδήγησαν στην εμφάνιση πράσινων κινημάτων και της ΠΟ, καθώς και τις αξίες και τα οράματα της ΠΟ σε μια κατεύθυνση επαναδιασύνδεσης οικονομίας και φύσης. Στη συζήτησή μας εστιάσαμε ιδιαίτερα στην πληθώρα επιχειρημάτων περί των περιορισμένων ποσοτήτων των φυσικών πόρων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, σκοπεύοντας στο βασικό στόχο του κυρίαρχου σήμερα δυτικού οικονομικού μοντέλου, την "ανάπτυξη" - με την έννοια μάλλον της μεγέθυνσης, βέβαια, παρά της εξέλιξης... Στην προσέγγιση της έννοιας της απο-μεγέθυνσης (ή απο-ανάπτυξης) θέσαμε και το ερώτημα γιατί πρέπει να μιλάμε με όρους ποσοτήτων: αν δηλαδή οι φυσικοί πόροι ήταν απεριόριστοι, σκοπός της ανθρώπινης ζωής θα ήταν να τους εξαντλεί με τις οποιεσδήποτε συνέπειες?

Συζητήσαμε για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το κυρίαρχο μοντέλο και για το κατά πόσον είναι απαραίτητο "να πείσουμε" την άλλη πλευρά για την αναγκαιότητα της ΠΟ, είτε μιλώντας τη δική της γλώσσα είτε προτιμώντας να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε μια "πράσινη γλώσσα", με δεδομένη την εμφάνιση και δράση διαφόρων συλλογικών κινημάτων παγκοσμίως, μεγάλων ή μικρών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου